Σεμινάριο και εξετάσεις στις Σχολές
"Ακαδημία Shotokan Karate" και "ΚΕΙΚΟ Shotokan Karate" στα Χανιά
     Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι εξετάσεις KYU στον σύλλογό μας. Μεγάλη μας τιμή που ως εξεταστές παρευρέθησαν ο Sensei Keyvan Ghazi 7 dan SKIF, Chief Instructor της SKIF Hellas & Sport Director της ΕΛΟΚ.

Album στο flickr από Χανιά


Facebook Ακαδημίας Shotokan Karate Χανίων Facebook σελίδα σχολής "KEIKO"