Stuff of Greek Shotokan Karate-Do Federation


CHAIRMAN
: Sotiris Tzanakos
CHIEF INSTRUCTORS

: Keyvan Ghazi
: Nikitas Zarouchliotis
TECHNICAL COMMITTEE

: Panagiotis Livanos
: Markos Georgiadis
: Josef Ksanthopoulos
: Vaso Kalogera
: Giorgos Karvounis
: Giorgos Zarouchliotis
INSTRUCTORS

: Markos Georgiadis
: Fotis Lekkakos
: Elpida Christodoulou
: Giorgos Zarouchliotis
REFEREE COMMITTEE


: Panagiotis Gatidis
: Zacharias Giapitzakis
: Giorgos Drakoulakos