Ύλη εξετάσεων για Kyu και Shodan


Dan no Kihon Nidan


Dan no Kihon Sandan


Ύλη εξετάσεων για Dan Kumite Kata